Dunakeszi Jézus Szíve Templom
     "Valamennyi családot megvédem és oltalmamba veszem,
      amely szükségeiben Isteni Szívemhez fordul,
      legyen bármilyen súlyos helyzetben."
       (részlet az Alacoque Szent Margit által kapott ígéretekből)
MENÜ

A hitoktatás 1989. után az egyházközség területén lévő iskolákban zajlott. Kezdetben maga a plébános úr tartotta, majd civil hitoktatók álltak helyébe. A felnőttek imacsoportokban találták meg helyüket. Oláh atya másik nagy célkitűzése az egyházközség fiatalítása volt. 1990-ben Dr. Brusznyai József plébános úrral és Kaló Andrásnéval létrehozta a Szentjánosbogár Alapítványt, melynek feladatául a 6-16 éves gyermekek lelkiéletre való felkészítését tűzték ki. Dr. Jankovics István kezdeményezésére megalakult az „Európai Cserkészet” Nérai Szent Fülöp Cserkészcsapata. Az ügyet a plébános úr és a felnőtt vezetők, Fehér Ida ny. óvónő, Worowska Tereza, Greskovits János, dr. Ládai Balázs aktívan támogatták. Ma már a tagok ifjúvá és felnőtté cseperedve Szentjánosbogár Klubbá, a cserkészek vezetőkké váltak. Ők bonyolítják az évközi programokat, a nyári táborozást, az egyházi szertartásokon a gitáros éneklést. Oláh atya életében kiemelt eseményre került sor 1990-ben. II. János Pál magához hívatta, hogy számoljon be a magyar katolikus ifjúság mozgalmairól, különösen Dunakeszi vonatkozásaiban.

Az egyházközség lelki életének erősítésével párhuzamosan szükségessé vált a templom épületének, berendezésének kiegészítése. Így készült el a 60-s évek végén Kitlinger ötvösművész munkájaként a keresztelőkút. 1968-ban a harangok a haranglábról felkerültek a toronyba. 1955-től 1963-s haláláig, a Gyártelepre költöző id. Merksz Ferenc volt a harangozó. Elkészült a templom előterét lezáró üvegezett fal. 1992-ben Keszthelyi Ferenc váci püspök felszentelte a templom külső falán elhelyezett, Lengyel István művésztanár készítette Mindszenthy József domborművet. A templom déli oldalán felépült Szt. Imre Ifjúsági Ház szentelésére 1995-ben került sor. 1999-ben megtörtént a templom gázvezetékes fűtésének beszerelése. 2000-ben átépült az orgona. Oláh plébános úr építkező tevékenységének koronája a Jézus Szíve plébánia (benne az ifjúsági előadóteremmel) megvalósítása volt. Előzőleg 2000-ben megvette a területet a MÁV-tól. Az ünnepélyes felszentelést dr. Beer Miklós váci püspök végezte 2003. december 13-án. Az előadóterem a rendezvények színhelyévé vált, pl. 2004-ben kiállítással emlékeztünk a templom 60 éves fennállására.

 

Dr. Oláh Antal tenni akarását szolid, de állhatatos közéletiségét a város vezetősége és a hívek is nagyra becsülték. Ennek jeléül az egyházközség 1997. október 18-án megünnepelte az apát cím adományozását, 2000-ben 80. születésnapját, mely alkalommal a város díszpolgárává emelte, 2005-ben pedig gyémántmiséjét. Dr. Oláh Antal apátplébános, püspöki tanácsos egészségi állapota miatt papságának 61., gyártelepi működésének 41. éve után 2006-ban nyugdíjba vonult. Ez év szeptember 1-től Szádoczky Károly apát, kanonok, plébános lett az utód. Károly atya a helyzet felmérése után cselekedett. 2008-ban megtörtént a templom életveszélyes elektromos vezetékeinek teljes lecserélése. A toronysisak felújító mázolást kapott. (A toronyóra sohasem működött.) Az egyházközség ebben az évben kiállítással emlékezett meg az Eucharisztikus Kongresszus 70. évfordulójáról a plébánia előadótermében. 2009-ben a templom felszentelésének 65. évfordulójára megújult a főbejárat, a lépcső új burkolatot kapott. A templom belső tere kifestve fogadta a híveket és az ajándékba kapott Jézus Szíve szobrot. Az évforduló ünnepélyes szentmiséjén szentelték fel a szentélyben elhelyezett új Jézus Szíve, nemzeti és pápai zászlókat. Ezek mellé került a 30-s évekből fennmaradt két lobogó. A lelkiélet minőségi javítása céljából Károly plébános úr hetente bibliaórát tart, ezen kívül szentségimádásokat, tanácsolt ünnepeken ünnepi miserendet vezetett be. Évenként zarándoklatot szervez kiemelt búcsúhelyekre. Gondot fordít a fiatalság aktivizálására.

 

Úgy tűnik, a gyártelepi római katolikus egyházközség átvészelte a 20. század viharait, a 21. század elején is vallja, és meg is akarja tartani az alapítólevél zárómondatában megjelölt mottót:

 

 

Hirdesse a dunakeszi műhelytelepi Jézus Szíve templom, hogy Isten nélkül nincs Haza, nincs feltámadás, hogy az élet viharaiban egyedül Istenhez menekülhet az emberi lélek és hogy csak vele és Érette akarunk élni, Ámen.”

 

( A templom történet lejegyezte: Szakáll Lászlóné, Lujzi néni)

 

fancy_nav_left.png

 


 

Asztali nézet